Image
diabetes

Wat verstaat men onder diabetes?

In een eerste fase beginnen de kleine haarvaatjes te lekken, waardoor er vocht sijpelt in het netvlies. Hierbij ontstaan er zogenaamde "micro-aneurysmata" of bolvormige uitzettingen van de haarvaatjes. Indien het vocht zich gaat opstapelen in het centrum van het oog , de zogenaamde gele vlek of macula, heeft dit een waziger zicht als gevolg. Men spreekt in dit geval van maculair oedeem. In dit geval kan laserbehandeling aangewezen zijn , of indien het maculair oedeem te uitgebreid is zal eerder een behandeling met inspuitingen in het oog aangewezen zijn om het vocht op die manier te laten wegtrekken.

In een volgend stadium slibben de kleine bloedvaatjes dicht en ontstaat er zuurstoftekort in grote delen van het netvlies. In dit geval spreekt men van proliferatieve diabetische retinopathie. Hierbij onstaat een wildgroei van nieuwe bloedvaatjes over het netvlies en in het glasvocht (een gelei-achtige structuur die de binnenholte van het oog opvult), die echter zeer fragiel en van slechte kwaliteit zijn en dus gemakkelijk kunnen gaan bloeden waardoor het zicht plots kan wegvallen. Deze vorm is de meest gevorderde vorm van diabetische retinopathie en vraagt een snelle en intensieve vorm van laserbehandeling.

Wat zijn de symptomen en hoe kan je het herkennen?

Bij maculair oedeem zal men waziger zicht opmerken.

Bij ernstige bloedingen in het stadium van de proliferatieve diabetische retinopathie zal men eerder plots zwevende stipjes, vlokken of grotere wolken opmerken.

Opgepast!

Vaak zijn er geen symptomen of klachten. Daarom is het belangrijk om een jaarlijks oogonderzoek te laten uitvoeren en niet te wachten tot de klachten optreden.

Maak je afspraak in het ooginstituut of bij oogartsen Coppens

In het Ooginstituut Aalst werkt een team van oogartsen samen met optometristen, een verpleegkundige en medische secretaresses om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. U kan bij ons terecht met al uw oogproblemen.

Welke onderzoeken kunnen gebeuren?

Basis oogcontrole

Naast een basis oogcontrole (met inbegrip van gezichtsscherptemeting, spleetlamponderzoek en oogdrukmeting) wordt het netvlies in beeld gebracht. Dit kan gebeuren door netvliesfoto's te maken met een nonMyd funduscamera of door de oogarts die het netvlies bekijkt met een loupe en een sterk licht. Deze tests zijn pijnloos. In de meeste gevallen kunnen ze gebeuren doorheen een normale pupil, en hoeven er geen oogdruppels meer gebruikt te worden die de pupil verwijden en het zicht wazig maken. 

Fluorescentie angiografie

Indien bij dit onderzoek letsels worden gezien waarvan men vermoedt dat een behandeling zal aangewezen zijn zal bijkomend een fluorescentie angiografie worden uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek wordt een kleurstof (fluoresceïne) in de arm ingespoten en worden aansluitend foto’s genomen van het netvlies en de bloedvaten. Op die manier worden lekkende bloedvaatjes of wildgroei van bloedvaatjes door zuurstoftekort opgespoord en kan een meer gerichte behandeling worden gepland.

Optical Coherence Tomography

Indien er vermoeden is van maculair oedeem zal ook een OCT (Optical Coherence Tomography) worden uitgevoerd. Dit is een scanner van het netvlies die een zeer goede weergave geeft van de dikte van het netvlies en eventuele vochtopstapeling. Na behandeling met medicatie of laser, wordt vaak via de OCT opgevolgd of er nog verdere behandeling nodig is.

Image

Welke behandelingen zijn mogelijk?

In geval van maculair oedeem

In geval van maculair oedeem waarbij de zone met vochtopstapeling niet te uitgebreid is kan een fokale laserbehandeling worden uitgevoerd. Deze vorm van laserbehandeling is pijnloos en heeft als bedoeling te lekkende bloedvaatjes rechtstreeks te behandelen.

In geval van meer uitgespreid maculair oedeem of diffuus

Indien het maculair oedeem meer uitgespreid of diffuus is, is een behandeling met inspuitingen in het oog eerder aangewezen. Hierbij wordt een product ingespoten dat inwerkt op de groeifactoren die actief zijn bij het ziekteproces (anti-VEGF).  Deze inspuitingen moeten wel regelmatig (om de 6 tot 8 weken) worden herhaald gedurende een bepaalde periode. Wanneer dit product niet voldoende blijkt, kunnen ook steroiden worden ingespoten.

In geval van proliferatieve diabetische retinopathie

In geval van proliferatieve diabetische retinopathie is een panretinale laserbehandeling aangewezen. Hierbij wordt het ganse oppervlak van het netvlies behandeld om op die manier het zuurstoftekort weg te nemen en de nieuwvaatvorming te doen verdwijnen. Deze behandeling spreidt zich uit over een 4-tal behandelingssessies. Hierbij kan wel enige pijn of een stekend gevoel worden ervaren tijdens de behandeling.

Tip!

Tenslotte is een goede regeling van de bloedsuikerspiegel , de bloeddruk en de cholesterol uitermate belangrijk in het verdere verloop van het ziekteproces van de diabetische retinopathie!