Image
vrouw met cataract

Wat is cataract of staar

De diagnose wordt gesteld door een degelijk oogonderzoek, waarbij andere mogelijke oorzaken van zichtvermindering worden nagegaan.

Momenteel bestaat er geen doeltreffende behandeling met geneesmiddelen en kan cataract alleen worden verholpen met een heelkundige ingreep. Als cataract niet wordt geopereerd, zal het zicht geleidelijk verminderen, met mogelijke blindheid tot gevolg.

Na het stellen van de diagnose wordt aan de hand van een lensmeting beslist welk type implantlens u verkiest.

Het spreekt voor zich dat de toestand van elke patiënt uniek is. Uw problemen worden dan ook uitvoerig met u besproken.

Image
Een oog met een gezonde lens (rechts) naast een oog met cataract (links)

De operatie

Verdoving

Voor de ingreep krijgt u een kalmeerpil aangeboden.

De operatie wordt zowel bij Ooginstituut als in het ziekenhuis onder druppelverdoving uitgevoerd. Er wordt dus geen inspuiting rond het oog toegebracht. De operatie is doorgaans pijnloos.

Tijdens de operatie

Het oog en de omliggende huid worden ontsmet. Op het gelaat wordt een steriele doek aangebracht. Er worden enkele micro-incisies gemaakt. Het lenszakje wordt geopend en de cataract wordt met ultrasone golven verzacht en opgezogen (= phaco-emulsificatie). Nadat het lenszakje is schoongemaakt, wordt een plooibare kunstlens in het lenszakje geplaatst.

Hechtingen zijn niet nodig, aangezien de kleine incisies zichzelf sluiten. Dit resulteert in een sneller herstel van het zicht in enkele dagen of zelfs de dag na de operatie.

Er wordt een transparante oogschelp over het geopereerde oog geplaatst. Deze oogschelp moet alleen de eerste nacht worden aangehouden.

Na de operatie

Het geopereerde oog moet de eerste weken na de operatie nauwlettend worden verzorgd.

  • U brengt oogdruppels in om tijdelijke oogirritatie te onderdrukken.
  • Regelmatig oogonderzoek: binnen 48 uur na de operatie en na 1 maand.
  • Bij fel zonlicht is het raadzaam om een zonnebril te dragen voor meer comfort, maar dit is niet verplicht.
  • Het wordt afgeraden om de eerste week na de operatie zware lichamelijke arbeid te verrichten.
  • Wrijf niet in het oog.
  • U mag meteen na de operatie kijken met de ogen (tv-kijken, lezen, ...).
Image

Risico op complicaties

Elke oogoperatie houdt een risico op complicaties in, met een mogelijke visusdaling tot gevolg. Complicaties zijn echter zeldzaam en kunnen vaak tijdens de operatie zelf worden opgelost. Dankzij de huidige technieken is deze interventie een van de veiligste chirurgische ingrepen.

Gezien de mooie resultaten is de cataractoperatie de meest uitgevoerde operatie in België. Dankzij deze ingreep is het mogelijk om elk jaar weer vele mensen gelukkig te maken en een goed zicht te geven.

Hoewel de moderne oogchirurgie veilig is, kan in de geneeskunde nooit een 100% resultaatgarantie worden gegeven.

Veelgestelde vragen

Kan cataract leiden tot blindheid?

Cataract is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van blindheid.
In de westerse wereld komt dit bijna niet meer voor door een vroegtijdige heelkundige aanpak.

Is cataractchirurgie veilig?

Wereldwijd worden jaarlijks miljoenen cataractoperaties uitgevoerd. De moderne technologie garandeert een veilige en pijnloze heelkunde. Chirurgische complicaties zijn uitzonderlijk.

Kan cataract na een operatie terugkomen?

Eens de cataract werd geopereerd, is het resultaat blijvend.
Cataract komt niet terug en het resultaat wordt verwacht definitief te zijn voor de rest van het leven.

Worden de lensimplantaten goed verdragen?

Afstoting van lensimplantaten is uiterst zeldzaam. De eerste lens werd in 1950 ingeplant. Wereldwijd werden al meer dan 100 miljoen lenzen geïmplanteerd.

Is een brilvrij leven mogelijk na cataractchirurgie?

Bij monofocale lenzen is nog een leesbril nodig. In geval van astigmatisme kunnen torische implantlenzen dit corrigeren. Met multifocale implantlenzen kan de patiënt genieten van een brilvrij leven.

Wordt cataract verwijderd met de laser?

Indien nodig, wordt de YAG-laser maanden tot jaren na de cataractoperatie gebruikt om een heldere opening te maken in het lenszakje. Dit gebeurt tijdens de consultatie. Momenteel kan de femtosecondlaser de ingreep voorbereiden om de operatie met meer veiligheid en precisie uit te voeren.

Maak je afspraak in het ooginstituut of bij oogartsen Coppens

In het Ooginstituut Aalst werkt een team van oogartsen samen met optometristen, een verpleegkundige en medische secretaresses om u zo goed mogelijk te kunnen helpen. U kan bij ons terecht met al uw oogproblemen.